Tắt[X]

Category: Uncategorized

Tiến độ thi công mới nhất của dự án Han Jardin

Mặt bằng dự án Han Jardin

Mặt bằng dự án là một trong những mối quan tâm hàng đầu của khách hàng. Đối với dự án N01 T6 T7, mặt bằng các căn hộ được đặt hài hòa trong mặt bằng …